Amire válaszolni tudunk

A 31/2008. (XII. 31.) IRM-rendelet 25. §-a alapján az írásszakértői vizsgálatra vonatkozó főbb szakkérdések:

- valamely kézírás vagy aláírás az összehasonlító minták alapján mely személytől vagy szűkebb személyi körtől származik,

- különböző kézírások vagy aláírások ugyanazon személytől származnak-e,

- a kézírás vagy aláírás eredeti vagy másolat, valódi vagy hamisított, természetes vagy torzított írással készült,

- az iratot illetve egyes részeit megváltoztatták-e,

- az átjavított vagy törölt szöveg eredetileg mit tartalmazott,

- a vizsgált kézírás a minták alapján rendhagyó körülmények között készült-e,

- a kézírás vagy aláírás, illetve minta alkalmas-e írásszakértői vizsgálat elvégzésére.

Írásszakértői vizsgálat kompetenciájába tartozik még az írógéppel készített szövegre vonatkozó szakkérdések megválaszolása is.

  • People Online People Online
    • Visitors Visitors 1
    • Members Members 0
    • Total Total 1

Tisztelt Látogató!

A Magyar Írásszakértői és Bűnmegelőzési Társaság - mint civil szervezet - megszűntette tevékenységét.

Igazságügyi és kriminalisztikai írásszakértői azonban továbbra is az ügyfelek rendelkezésére állnak!

Érdeklődni a (20)-526-8548-as telefonszámon lehet.

 

A Magyar Írásszakértői és Bűnmegelőzési Társaság országos hatókörű civil szervezet. Társaságunk gazdasági, vállalkozási tevékenységei között a kriminalisztikai írásszakértői vélemények készítése, valamint  az iskolarendszeren kívüli oktatás is szerepel. A szervezetről többet megtudhat, ha a MAÍRT menüpontra kattint.

A kriminalisztikai írásszakértés az 5 klasszikus kriminalisztikai szakterület egyike (okmányszakértés, írásszakértés, nyomszakértés, ujjnyomatszakértés, fegyverszakértés), és nem azonos a grafológiával.

Az írásszakértő igénybevételének lehetőségei:

1. ha a bizonyítás hivatalból történik, az eljáró hatóság a rá vonatkozó eljárási szabályok szerint dönt az írásszakértő kirendeléséről,

2. ha a bizonyítás a felek joga, egyben kötelessége, a törvény elsősorban a felek megállapodására bizza a kirendelendő írásszakértő személyének kiválasztását,

3. az üzleti életben vagy civil szférában az ügyfél (személy/cég/szervezet/hivatal) maga határozza meg, mely írásszakértőnek ad írásszakértői vélemény elkészítésére szóló megbízást.


Írásszakértőink: a szakvéleményeket igazságügyi írásszakértők és Rendőrtiszti Főiskolán végzett okleveles kriminalisztikai írásszakértők készítik el.


Alkalmazott írásszakértői munkamódszerünk: kriminalisztikai azonosítás, vagyis elszigetelt, összehasonlító és értékelő vizsgálat. Ennek során külön-külön feltárjuk a kérdéses, valamint az összehasonlító vizsgálati anyagok szövegezési, makro-és elhelyezési, továbbá általános és különös írássajátosságait, majd a feltárt írásjellemzőket egymással összevetjük. Az összehasonlításból nyert adatokat mennyiségi és minőségi szempontból értékeljük. Ezután következtetéseket vonunk le, és meghatározzuk állásfoglalásunkat.


Írásvizsgálathoz használt műszereink és eszközeink: MiScope digitális videomikroszkóp fehér és infravörös megvilágítással 40x és 140x nagyítással; MiScope digitális videomikroszkóp fehér és ultraibolya megvilágítással 40x és 140x nagyítással; MiScope színszűrő készlet; Átvilágító tábla; DigiMicro 1.3 digitális mikroszkópkamera 200x nagyításig; Bankjegyvizsgáló készülék fehér és ultraibolya megvilágítással; Festményvizsgáló készülék fehér és ultraibolya megvilágítással.


Díjazás: szóbeli szakvélemény (előzetes vizsgálat) 15.000,- Ft-tól; írásbeli szakvélemény a többször módosított 3/1986. (II.21.) IM-rendelet alapján vagy megállapodás szerint.

 

Vállaljuk még...

... aláírás- és okmányvizsgáló továbbképzések lebonyolítását.

Elsősorban olyan cégek, szervezetek és/vagy hivatalok megkeresésére számítunk, mely munkahelyeken az alkalmazottak munkaköri kötelességei közé tartozik az okmányok és aláírások alapján történő személyazonosítás.

A szakmai képzést gyakorlott szakértő oktatóink végzik.

Műszereinkkel ezt tudjuk

Különböző tollnyomok vizsgálata Előírásnyomok láthatóvá tétele Fedett írás láthatóvá tétele Utólagos javítások láthatóvá tétele Utólagos javítások láthatóvá tétele Fedett írás láthatóvá tétele Fedett írás láthatóvá tétele Bélyegzőnyom vizsgálata Nyomtatók írásképének vizsgálata Nyomtatók írásképének vizsgálata